Portfolio: Selfie

Här står jag stå i centrum och agerar bildens huvudmotiv.