Portfolio: Inte helt skarpt

Långa exponeringstider, medveten kamerarörelse (ICM), dubbelexponeringar och IR-filter. Här blandas lite av varje.